Skip to content

Terms and Conditions

Innledning
Disse standardvilkårene for bruk av nettstedet, https://playcodered.com/, skrevet på denne nettsiden, skal administrere din bruk av vårt nettsted, https://playcodered.com/, tilgjengelig på https://playcodered.com/.

Disse vilkårene vil bli fullt ut anvendt og påvirke din bruk av dette nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet, samtykker du i å akseptere alle vilkår og betingelser som er skrevet her. Du må ikke bruke dette nettstedet hvis du er uenig i noen av disse standardvilkårene for nettstedet. Disse vilkårene og betingelsene er generert med hjelp av Vilkår- og betingelsesgeneratoren.

Mindreårige eller personer under 18 år har ikke lov til å bruke dette nettstedet.

Immaterielle rettigheter
Bortsett fra innholdet du eier, eier https://playcodered.com/ og/eller dets lisensgivere alle immaterielle rettigheter og materialer som finnes på dette nettstedet.

Du får en begrenset lisens bare for å vise materialet som finnes på dette nettstedet.

Begrensninger
Du er spesifikt begrenset fra følgende:

publisere noe nettstedsinnhold i noen annen media;
selge, underlisensiere og/eller på annen måte kommersialisere noe nettstedsinnhold;
offentlig fremføre og/eller vise noe nettstedsinnhold;
bruke dette nettstedet på noen måte som er eller kan være skadelig for dette nettstedet;
bruke dette nettstedet på noen måte som påvirker brukerens tilgang til dette nettstedet;
bruke dette nettstedet i strid med gjeldende lover og forskrifter, eller på noen måte som kan skade nettstedet, eller noen person eller bedrift;
engasjere deg i data mining, data harvesting, data extracting eller noen annen lignende aktivitet i forbindelse med dette nettstedet;
bruke dette nettstedet til å drive reklame eller markedsføring.
Bestemte deler av dette nettstedet er begrenset fra å bli tilgjengelige for deg, og https://playcodered.com/ kan ytterligere begrense tilgangen din til noen deler av dette nettstedet, når som helst, i absolutt skjønn. Enhver bruker-ID og passord du måtte ha for dette nettstedet er konfidensielle, og du må også opprettholde konfidensialiteten.

Ditt innhold
I disse standardvilkårene for nettstedet, skal “Ditt innhold” bety eventuelt lyd, video tekst, bilder eller annet materiale du velger å vise på dette nettstedet. Ved å vise ditt innhold, gir du https://playcodered.com/ en ikke-eksklusiv, verdensomspennende ugjenkallelig, sublicensierbar lisens til å bruke, reprodusere, tilpasse, publisere, oversette og distribuere det i alle medier.

Ditt innhold må være ditt eget og må ikke invadere noen tredjeparts rettigheter. https://playcodered.com/ forbeholder seg retten til å fjerne eventuelt av ditt innhold fra dette nettstedet når som helst uten varsel.

Ingen garantier
Dette nettstedet leveres “som det er,” med alle feil, og https://playcodered.com/ gir ingen representasjoner eller garantier, av noen art, relatert til dette nettstedet eller materialene som finnes på dette nettstedet. Heller ikke skal noe som finnes på dette nettstedet tolkes som rådgivning til deg.

Begrensning av ansvar
Under ingen omstendigheter skal https://playcodered.com/, eller noen av dets offiserer, direktører og ansatte, holdes ansvarlig for noe som helst som oppstår i forbindelse med din bruk av dette nettstedet, uavhengig om slik ansvar er under kontrakt. https://playcodered.com/, inkludert dets offiserer, direktører og ansatte, skal ikke holdes ansvarlig for noen indirekte, følgeskader eller spesielle ansvar som oppstår i forbindelse med din bruk av dette nettstedet.

Indemnifikasjon
Du samtykker herved i å holde https://playcodered.com/ fullt ut skadesløs for og mot eventuelle og/eller alle ansvar, kostnader, krav, årsaker til handling, skader og utgifter som oppstår på noen måte relatert til din brudd på noen av bestemmelsene i disse vilkårene.

Deltbarhet
Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene blir funnet å være ugyldig i henhold til gjeldende lov, skal slike bestemmelser slettes uten å påvirke de gjenværende bestemmelsene heri.

Endring av vilkår
https://playcodered.com/ har tillatelse til å revidere disse vilkårene når som helst som det finner passende, og ved å bruke dette nettstedet forventes det at du gjennomgår disse vilkårene jevnlig.

Overdragelse
https://playcodered.com/ har tillatelse til å tildele, overføre og underkontrakt sine rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene uten varsel. Imidlertid har du ikke lov til å tildele, overføre eller underkontrakt noen av dine rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

Hele avtalen
Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom https://playcodered.com/ og deg i forhold til din bruk av dette nettstedet, og erstatter alle tidligere avtaler og forståelser.

Gjeldende lov og jurisdiksjon
Disse vilkårene skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i staten no, og du samtykker til den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til statlige og føderale domstoler som ligger i no for løsning av eventuelle tvister.